Tuyển Dụng Nhân Viên Spa Quận 2, HCM – Lương Cơ Bản, Hoa Hồng, Tip – 31/10/2014