TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH Y DƯỢC HÀ NỘI 2014 – 14-17/05/2014