Ngày Hội Tập Huấn Kỹ Thuật Công Nghệ Thẩm Mỹ ngày 04-05-2018 TpHCM