Hội nghị tập huấn kỹ thuật công nghệ thẩm mỹ 27-06-2017