[KHẢO SÁT 2012] Khoảng thời gian khách đi Spa nhiều