Sang Spa Q. Tân Bình – HCM – giá thương lượng – ngày 24/08/12