Sang spa hà nội – Q. Hoàng Kiếm – thương lượng -1/10/2012