Sang spa Hà Nội – Định Công Thượng – 100tr – 26/08/12