Sang Spa đường Bùi Viện Q1 HCM – 220tr – ngày 18/07/12