Sang Spa Cao Cấp Tại Trung Tâm Q3- HCM – Đang Hoạt Động – 23-06-14