Sang Nhượng Thiết Bị Spa Đồng Nai – Giá 16 Triệu Đồng – 05/12/2014