Sang Nhượng Spa – Thầu Spa Hải Phòng – Giá 150 Triệu – 7/11/2014