Sang Nhượng Spa Quận Tân Phú – Giá Thương Lượng – 25/12/2014