Sang Nhượng Spa Quận Tân Phú – Giá Thương Lượng – 11/12/2014