Sang Nhượng Spa Quận Tân Phú – Giá Thương Lượng – 10/12/2014