Sang Nhượng Spa Quận Tân Phú – Giá Thương Lượng – 09/12/2014