Sang Nhượng Spa Quận Tân Phú – Giá Thương Lượng – 08/12/2014