Sang Nhượng Spa Quận Tân Phú – Giá Thương Lượng – 06/12/2014