Sang Nhượng Spa Quận Tân Phú – Giá 15 Triệu Đồng – 23/12/2014