Sang Nhượng Spa Quận Tân Phú – Giá 15 Triệu Đồng – 22/12/2014