Sang Nhượng Spa Quận Tân Phú – Giá 15 Triệu Đồng – 13/12/2014