Sang Nhượng Spa Quận Tân Phú – Giá 15 Triệu Đồng – 11/12/2014