Sang Nhượng Spa Quận Tân Bình – Giá 250 Triệu Đồng – 22/1/2015