Sang Nhượng Spa Quận Tân Bình – Giá 250 Triệu Đồng – 17/1/2015