Sang Nhượng Spa Quận Tân Bình – Giá 250 Triệu Đồng – 16/1/2015