Sang Nhượng Spa Quận Bình Thạnh, HCM – Giá Thương Lượng – 07/10/2014