Sang Nhượng Spa Quận Bình Thạnh, HCM – Giá Thương Lượng – 06/10/2014