Sang Nhượng Spa Quận Bình Thạnh – Giá 400 Triệu Đồng – 8/1/2015