Sang Nhượng Spa Quận Bình Thạnh – Giá 400 Triệu Đồng – 6/1/2015