Sang Nhượng Spa Quận Bình Thạnh – Giá 400 Triệu Đồng – 5/1/2015