Sang Nhượng Spa Quận Bình Thạnh – Giá 400 Triệu Đồng – 31/12/2014