Sang Nhượng Spa Quận Bình Thạnh – Giá 400 Triệu Đồng – 30/12/2014