Sang Nhượng Spa Quận Bình Thạnh – Giá 400 Triệu Đồng – 29/12/2014