Sang Nhượng Spa Quận Bình Thạnh – Giá 400 Triệu Đồng – 27/12/2014