Sang Nhượng Spa Quận Bình Thạnh – Giá 400 Triệu Đồng – 26/12/2014