Sang Nhượng Spa Quận Bình Thạnh – Giá 400 Triệu Đồng – 25/12/2014