Sang Nhượng Spa Quận Bình Tân – Giá 385 Triệu Đồng – 8/1/2015