Sang Nhượng Spa Quận 8, HCM – Giá 50.000.000 Đồng – 07/10/2014