Sang Nhượng Spa Quận 5 – Giá 350 Triệu Đồng – 29/12/2014