Sang Nhượng Spa Quận 5 – Giá 150 Triệu Đồng – 19/12/2014