Sang Nhượng Spa Quận 5 – Giá 150 Triệu – 27/12/2014