Sang Nhượng Spa Quận 3, HCM – Giá Thương Lượng – 4/11/2014