Sang Nhượng Spa Quận 3, HCM – Giá Thương Lượng – 3/11/2014