Sang Nhượng Spa Quận 3, HCM – Giá 650 Triệu Đồng – 18/10/2014