Sang Nhượng Spa Quận 3, HCM – Giá 500 Triệu Đồng – 5/11/2014