Sang Nhượng Spa Quận 3, HCM – Giá 200 Triệu Đồng – 24/10/2014