Sang Nhượng Spa Quận 3 – Giá Thương Lượng – 31/12/2014