Sang Nhượng Spa Quận 3 – Giá Thương Lượng – 30/12/2014