Sang Nhượng Spa Quận 3 – Giá 150 Triệu – 22/12/2014