Sang Nhượng Spa Quận 2, HCM – Giá 320 Triệu Đồng – 2/12/2014